مشهد - خیابان امام رضا ع -امام رضا 26 - هتل حلما

Helma Hotel Mashhad IRAN  -  TEL : 05138550504


Leili Moghadari Moghadam , Executive Manager

لیلی مقدری مقدم ، مدیر داخلی هتل

L.Moghadam@HelmaHotel.com

سید حمید هروی

Seyyed Hamid Heravi, Director Manager

سید حمید هروی ، مدیریت هتل

info@HelmaHotel.com

Mahdi Mosallan Yazd , Food & beverages Manager

مهدی مصلان یزد ، مدیر غذا و نوشیدنی هتل

M.Mosalan@HelmaHotel.com


Zahra Soufi , Housekeeping Manager

زهرا صوفی ، مدیر واحد خانه داری

info@HelmaHotel.com

Babak Arashnia , ICT Manager

بابک آرش نیا ، مدیر واحد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

B.Arashnia@HelmaHotel.com

Akram Sadat Seyyedi , Housekeeping Supervisor

اکرم السادات  سیدی ، سوپروایزر واحد خانه داری

info@HelmaHotel.com


Mojtaba Annabestani , Facilities Manager

مجتبی عنابستانی ، مدیر واحد تاسیسات

info@HelmaHotel.com

Mona Ghorbanzadeh , C.R.M

منا قربانزاده ، مسئول واحد ارتباط با میهمانان

info@HelmaHotel.com

Amir Rajabi Moghadam , Resturant Manager

امیر رجبی مقدم ، مدیر واحد رستوران

info@HelmaHotel.com


Mina Mohtasha , Reservation

مینا محتشم ، مسئول رزرواسیون هتل

info@HelmaHotel.com

Reza Dehestani , Storehouse

رضا دهستانی ، رئیس انبارهای هتل

info@HelmaHotel.com

Mahnaz Gholami , Reservation

مهناز غلامی ، مسئول رزرواسیون هتل

info@HelmaHotel.com


Ali Nastari , Security

علی نستری ، سرپرست انتظامات  هتل

info@HelmaHotel.com

Marjan Jahandideh , office

مرجان جهاندیده ، مسئول امور اداری

info@HelmaHotel.com

Elyas Molazehi , Coffee Man

الیاس ملازهی ، کافی من  هتل

info@HelmaHotel.com


Hoda Pakdel , Cashier

هدی پاکدل ، مسئول صندوق هتل

info@HelmaHotel.com

Erfan Assarzadeh, Merchandising Manager

عرفان عصارزاده ، مسئول تدارکات هتل

info@HelmaHotel.com

Reyhaneh Ghofli , receptionist

ریحانه قفلی ، کارمند واحد پذیرش

info@HelmaHotel.com

هتل حلما

HelmaHotel  .  Emam Reza 26  .  Mashhad  .  Iran

TEL +985138550504    .   FAX +985138554070   .   E.MAIL : info@HelmaHotel.com

اینستاگرام       فیسبوک       گوگل       تویتر
 
 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هتل حلما می باشد.

طراحی سایت توسط   واحد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  هتل حلما مشهد

logo-samandehimelat